3D vizualizace, skenování a tisk prototypů
Měření náhradních dílů, následné překreslení a výroba
Výroba modelů a forem
Projekty technologických staveb
Výkresová dokumentace na klíč
Studie proveditelnosti
Konstrukce a projekce nových produktů
3D modelování a 2D výkresy
Strojírenská výroba dílů a sestav
Výroba modelů a forem

Naší nejsilnější stránkou je hledání nových netradičních řešení. V rámci našich studií provedeme optimalizaci variantních řešení v návaznosti na ekonomiku provozu.

Naše firma poskytuje kompletní servis v oblasti technologické projekce. Využíváme  3D software v celé fázi projekční činnosti a jsme schopni zpracovat i velmi kvalitní vizualizační prezentace pro případný schvalovací proces v průběhu vývoje.

Zpracování projektové dokumentace

Zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti, spojené s jejím projednáváním dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.:

 • dokumentace E.I.A. (zákon č. 100/2001 Sb.)
 • dokumentace pro územní rozhodnutí – vyhl. 499/2006 Sb.
 • zajištění vydáni územního rozhodnutí
 • dokumentace pro stavební povolení – vyhl. 499/2006 Sb.
 • zajištění vydání stavebního povolení
 • dokumentace pro provádění stavby – vyhl. 499/2006 Sb.
 • dokumentace pro výběr zhotovitele (rovněž pro účely veřejných zakázek)
 • plán organizace výstavby – vyhl. 499/2006 Sb.
 • autorský dozor
 • technický dozor investoradokumentace pro uvádění technologie do provozu, individuální a komplexní zkoušky a zkušební provoz
 • dokumentace skutečného provedení – vyhl. 499/2006 Sb.
 • výpočty potrubí a tlakových nádob
 • pevnostní a statické výpočty konstrukcí, technologických sestav a dílů
 • překreslování dokumentace do elektronické podoby: 2D, 3D, včetně vizualizací